Đăng nhập | Đăng ký
FunKid

Trang cá nhân
Trang cá nhân

Gói dịch vụ

1. Trường học phù thủy

Hủy

Soạn tin: DK TH gửi 9008

Giá cước: 9.000Đ/tháng2. Xứ sở thần tiên

Đăng ký

Soạn tin: DK TT gửi 9008

Giá cước: 9.000Đ/tháng

3. Smart game

Đăng ký

Soạn tin: DK CVN gửi 9008

Giá cước: 9.000Đ/tháng

4. mFunkid ngày

Đăng ký

Soạn tin: DK FK gửi 9008

Giá cước: 1.000Đ/ngày

5. Gói VIP Vip

(Gói tổng hợp bao gồm: Trường học phù thủy, Xứ sở thần tiên, Smart game)

Đăng ký

Soạn tin: DK VIP gửi 9008

Giá cước: 20.000Đ/tháng

Quay lại